2023 Kadırga Otçu Şenlikleri

Kadırga Otçu Şenlikleri için OĞUZ OTÇUSU hazır. 21 Temmuz 2023

Kadırga Otçu Şenlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılıyor. 20-21 Temmuz 2023

Oğuz Köyleri Derneği, şenlikler için yapılan program ve afişi açıkladı. Kendilerine teşekkür ederiz.

Oğuz Otçusu ile ilgili yorumlarımızı aşağıda bulacaksınız.

Yoldan gidilerek yapılan Otçu Şenliği geleneği değişti. Kimse yorulmak istemiyor. Haliyle arabalarla gidiliyor, eğlence yapılıyor, yeniden arabalara biniliyor sonraki eğlence yerine ulaşılıyor. Birde yağmur yağarsa, dar olan bazı yollarda yolculuk çileye dönüşüyor. Oğuz insanı her şeye rağmen OTÇUSUNA SAHİP ÇIKIYOR. Yeter ki yöneticiler doğru yönetsinler. Kişisel kapris, hırs ya da hesap içinde olmasınlar.

Dileriz keyifli bir şenlik olur. Dileriz insanlar unutamayacakları bir tad alırlar.

Hemen peşinden SİSDAĞI OTÇUSU var. Sisdağı daha çok yağışlı olabilir. Yağmur önlemi unutmamalı.

HAYDİ OYÇUYA!

Dedik ve Sazalana kadar gittik. BURAYA klikle

Sazalanı’ndan sonrası yok, bilgi belge akışı kesildi. Ne oluyor ki dedik. Baktık ki keyif alınan bir otçu olmamış. Oğuz Köylerinin muhtarları katılmamış, muhtarların olmadığı yerde otçu olmaz. Otçuya ilgi olmayınca fotograf ya da video çekimi de olmamış. Neden niçin böyle oldu diye araştırdık. Aldığımız bilgiler bu kanıyı doğruluyor.

Sorun şu: Otçu Düzenleme birlik beraberlik içinde düzenlenemiyor. Türkiye’nin bölünmüşlüğü, kutuplaştırılması her yere ulaşmış. “O başka diyor, bu başka yapıyor” sözü var ya sonuç böyle.

Bir derneğimiz var. Oğuz Köylerini içine alan bir dernek. Güzel. Bu derneğe kimler üye olmalı? Bu sorunun yanıtı çok net; tüm köylüler. Oğuz adını sonradan alan Türkelli. Diğer köyler Resullü, Dolanlı, Çakırlı ve Ardıçatak mahalleleri bu derneğin doğal üyesi olmalıdır. Tümünü ilgilendiren konularda açık toplantılar yapılmalı. Bilgilendirmeler, alınacak kararlar görüşülmeli, demokrasi çerçevesinde karşılıklı saygı ve sevgi ile bir karar alınmalı. Elbette alınan bu kararlara da uyulmalıdır. Öteye beriye çekilmemeli. Hele hele partilere göre hiç davranılmamalı. “OTÇU” her köyün ortak sorunudur. Dernek yönetimindeki kişiler, kişisel çıkar ve hırs peşinden gitmemelidir. Sanıyoruz en önemli nokta yöneticilerin tavırları. Yönetici olacak kişiler bencil olmamalı. Köylülerine sakin, dostça davranmalı. Alınacak ya da alınan kararlarda ortak fikir oluşturarak, çoğunluk kararı olmalı. Dayatıcı olmamalı. “Ben yaptım oldu” denirse katılım ve coşku azalır. İstenen bu ise, bu olursa bunun adına başarı denebilir. Bu durumda yeni bir soru önümüze çıkmaktadır: Başarısızlık kime göre, neye göre konuşulacaktır. Çoğunluğu ve ikna yöntemini kullanabiliriz. Yani, çoğunluk bir ölçü olabilir. Çoğunluğu ölçecek bir ölçek var mı? Var: Halk toplantılarına katılımın alacağı karar, çoğunluğun kararıdır.

Diyelim ki bu süreç işlemedi. Ortak karar oluşturulamadı. Başka bir yol bulunur. Örneğin, MUHTARLIKLAR. Muhtarlar birbirleri ile görüşüyordur sanıyoruz. (Bunu yazarken, dernek yöneticilerini ve köy muhtarlarının adlarını dahi bilmediğimizi belirtelim. Tek, Oğuz muhtarı ile tanışıyoruz.) Muhtarlıklar bir araya gelip halk toplantısı biçiminde bir davetle, halkın gözü önünde tartışma-görüşmeler yapılır. Katılan insanlar fikirlerini belirtir. Ayrıca insanlar, açık biçimde belirtilen ve bu fikirlerle alınan karalara sahip çıkarlar. Destek verenler, katılım çoğalır. Coşku artar. İş paylaşıldıkça, yük azalır. Gerçekte, böyle ilişkilere yurdumuzun çok ihtiyacı var.

2023 Oğuz Otçusu başarısız olmuştur. Sazalandaki horon fotograflarına bakılınca bu net olarak görülüyor. Oğuzluların katılımı sayısal olarak az. Hartama Boğazı’ndaki eğlence yapılamamış. Otçunun Horon Düzüne tek olarak çıkması sağlanamamış. Öğle arasından sonra yapılan şenlikler de yapılamamıştır. Bu başarısızlık, yukarda saydığımız ortak karar alınamayışı nedeniyledir. Ancak, başarısızlık adı altında kişileri yargılamak yerine, olumlu eleştiriler yaparak, yapıcı olmak önemlidir. Burada son söz, yöneticiler olumlu eleştirileri de gaileye almazlarsa ne olur? Yeni bir yol bulunur. Çünkü; ŞİMDİ GÖREV; önümüzdeki yıl yapılacak otçu hazırlıklarına bu günden başlamak gerekmektedir.

Oğuz Otçusu kemençeçileri içinde önce kendi müzisyenlerimiz olacak. Bu tartışılamaz. Bizim insanımız para da istemez hatta. Yapılan uygulamada, Oğuz Köyleri dışındaki başka kişileri çağırıp onlara emeklerinin karşılığında bir ücret verilmektedir. O zaman kendi insanlarımızı da memnun etmek zorundayız. Bir tek konuda sözümüz olamaz. Otçu düzenleme komitesi, bizim köylerden olan kemençecileri yetersiz bulur ve davet etmezlerse. Tabi, bildiğimiz böyle bir karar alınmamıştır ve alınsa da geçersizdir. Çünkü, bu kemençecilerimiz önceki yıllardaki otçulara katılmışlar ve kendilerini kanıtlamışlardır. Kısaca, bu konuda kim ne derse desin, etik olmamıştır.

Bu arada, Dernek Başkanı Tuncer Uzunboy’u telefonla arayarak, görüştük. Tuncer, belli ki çok yorulmuş. Çalışmalarını anlattı. Tabi teşekkür ederiz. Bir video çeken görevli varmış, üç beş gün içersinde gönderebileceğini söyledi. (NOT: Daha önceki sözlerinden biliyoruz göndermeyecek! Haa! Ay oldu göndermedi.) Tuncer Başkanın diğer eleştirileri ve anlatımları kısaca şöyle:

Otçu katılımı çok olmasa da yeterlidir. Sazalanı’ndaki 4 saatlik eğlence bu bakımdan katılımı yüksektir. Diğer eğlencelere de katılım iyi olmuştur. Horon Düzü’ne girişte ilk kez otçu yapan Kızılağaç ile yukardan Taşoluk’tan inen Şahmelik otçusu ile görüşülüp birlikte girilmiştir. Bu önemlidir.

Dönüşte, Pazartesi günü hemen bu köylerle görüşülüp gelecek sene Hartam Boğazı’nde yeni bir otçu düşünüyoruz. Konser platformu, tuvaleti, suyu ayrı olarak planlayacağız.

Gene Oğuz Köyleri ile görüşülmüş müdür? Bilmiyoruz.

Ne denir? Hayırlı olur dileriz.