Aksoy-1-Ahmetgil

Aksoy-1-Mezunu Ahmetgil

     Mehmet     
  Ahmet Mustafa Halil  
    Ahmet    
    eşi Kadun     
    Çocukları    Askerde öldü
Hasan   Hüseyin   Osman
    Hasan    
       
   Hasan   eşi Şükriye Manavu kızı 
      eşi Gadun Çanakçı kızı

Çocukları; Zeynep (eşi Lütfünün Hasan), Hayri, Fikriye (eşi Lütfünün Hayri), Fazlı, Şenol

    Hayri    
       
  Hayri   eşi Saadet Ahmet kızı 
    Çocukları    
       
Hasan Birgül   Filiz Yeliz
         
    Fazlı    
     
  Fazlı   eşi Zeynep M.Kurt kızı 
    Çocukları    
         
  Nilgün Ergin Özgür  
         
         
    Şenol    
       
  Şenol    eşi Zelfi Fidan Ab.kızı 
     Çocukları    
         
  Şeyma   Berna Deniz  
         
    Hüseyin    
       
   Hüseyin   eşi Zeynep   
    Çocukları;     
Ahmet, Mehmet, Fatma (Ef. Niyazi eşi), Turgut, Osman, Hanife (Şahinu Ali eşi), Halil İbrahim, Nezaket (Trabzonda evli)
    Ahmet     
       
  Ahmet    eşi Gülizar  Yakup kızı 
    Çocukları     
       
 Kazim Hamdiye   İfaket Hüseyin  Akın 
       
         
         
    Mehmet    
         
   Mehmet   eşi Mühret  Fethiyeli 
     Çocukları    
       
 Hüseyin Hasan    Osman  Nafize 
         
         
    Turgut    
       
   Turgut   eşi Azmiye  Ambarlıdan 
     Çocukları    
         
   Adnan    Ayhan  
         
    Osman     
       
   Osman   eşi Seniye   Acak Ali kızı 
   Osman Aksoy askerde vefat etti. Türkelli Merkez Cami yanındaki eski şadırvan, Osman hayratı olarak yapılmıştır. Sonra yukarı taşındı.
    Çocukları     
         
 Hülya  Mehmet  Bahar Derya  Mete 
     Mehmet    
         
   Mehmet   eşi Ayşe   
    Çocukları     
         
   Burak    Büşra  
         
    Mete     
   
  Mete    eşi  Zehra  
     Çocukları    
     
   Beyza   Elif   
         
    Halil İbrahim    
       
  Halilİbrahim    eşi Cevhere Mustafa kızı 
     Çocukları    
         
  Mesut   Meltem Yasemin