Yenigün-4a-Abdullahgil

         

Yenigün-4a-Damatu Abdullahgil

         
  MEHMET FAKIH BEY
OĞUZHAN
ALİŞAN BEY
İ.HAKKI BEY
H.AVNİ BEY
M.ZİYA BEY
VELİ BEY
RAMAZAN BEY
HÜSEYİN BEY
ALİ RIZA BEY
MUSTAFA PAŞA 
HAMZA BEY
 
MAHMUT     DÜŞÜK HASAN
BEY     (DÜBÜŞOĞULLARI)

Damatu Tepesi (soldaki tepe)

  Damatu İbrahim  
         
  İbrahim   eşi  Ömeru kızı
Çocukları; Ali Osman, Halil, Mehmet Hamdi (Damat)
   Ali Osman   
       
  Ali Osman   eşi Havze Ömeru Havze
Çocukları; Abdullah, Zeynep (Çırak Ali eşi), Hatice (Muhtar Mustafa eşi)
    Abdullah     
         
   Abdullah   eşi Damatu kızı 
Çocukları; Muzaffer, Ali Osman, Gümrah, Ziya, Pirağa, Muammer, Saadet (Hasan Çakmak eşi), Saliha (Tekenin Selahattin’in eşi), Saniye (Sağır Alinin Hayrullah’ın eşi), Havze (İnce Memed eşi), Esma (Şahmeran-Tekenin İsmet’in eşi)
    Muzaffer    
     
  Muzaffer   eşi Ayşe Çırak Ali kızı 
  Çocukları; Erhan, Erkan, Abdullah, Zeynep, Muzaffer, Ergün
     Erhan    
       
         
         
         
         
         
     Erkan    
         
  Erkan       
         
         
         
         
     Abdullah    
       
  Abdullah       
         
         
         
         
         
    Muzaffer     
         
         
         
         
         
         
     Ergün    
         
         
         
         
         
         
         
    Ali Osman     
       
   Ali Osman (Bahattin)  eşi Halime İstanbul’dan 
     Çocukları    
         
   Bülent   Yasermin   
         
    Gümrah    
       
   Gümrah   eşi Güzin  İstanbullu 
     Çocukları    
         
     Hülya    
         
         
    Ziya    
     
  Ziya    eşi Ayşe  Mustafa kızı
Çocukları; Abdullah, Özay, Özgül, Özlem, Fatma
    Abdullah     
       
   Abdullah   eşi Asiye   
     Çocukları    
   
  Çağla İrem    Ziya Kerem   
         
         
         
    Özay    
         
  Özay   eşi   
    Çocukları    
         
         
         
    Pirağa    
         
  Pirağa    eşi Fadime  Ramazan kızı 
Çocukları :Barış, Gökhan, Savaş, Naciye, Emine, Aynur, Münevver
     Barış    
         
         
         
         
         
         
     Gökhan    
         
         
         
         
         
         
     Savaş    
         
         
         
         
         
         
    Muammer    
       
  Muammer    Eşi Emine Ali Saim kızı 
     Çocukları    
         
  Aytu    Ayça   eşi Ali Badem
         
         
         
         
         

DAMATUGİL için bir not:

 Aruzdan Dübüşu Mehmet, Türkelli Köyü’nden Emirli biri ile evlenir.

Türkeli köylüleri Dübüşu Mehmet’e DAMAT derler. Damat Türkelli’ye yerleşir.

Bu aileden gelenlere hep Damatuları denmiştir.