Bektaş-3b-Bekarugil

         

Bektaş-3b-Bekarugil

         
   Mehmet  

İbrahim 

 
  Bayırugil     Bekarugil  
    İbrahim    
         
  İbrahim   eşi  Ambarlı’dan
    Çocukları Bekaru kızı  
         
  Esma Fatma Emin  
         
    Emin    
         
  Emin   Gülüzar Sappanu kızı
Çocukları :  Fatma (Kandilu Mustafa eşi), Emine (Enikçu Emin’in eşi), Durmuş
    Durmuş     
         
   Durmuş   eşi Hanife  TekeHafız bacısı 
Çocukları : Pamuk (Kadir İpek eşi), Şafiye (Emiru Eyüp’ün eşi), Nezahat (Yılmaz Kalaycı eşi), Ayfer (İstanbul’dan evli), Emin (Eskişehir’e  yerleşti), İbrahim
     Emin    
         
   Emin   eşi Ayşe Yetim Halil kızı 
      eşi         Eskişehi’rli
 
    İbrahim     
   
  İbrahim    eşi Hayriye  Yetim Halil kızı 
Çocukları : Durmuş, Saadet (Sofu Mehmet eşi), Zuhal (Kalaycu Şerefin eşi), Halil, Tarık Sefa, Zerrin (Eyüp Özdemir’in gelini), Rıfkı, Şenol
         
     Durmuş    
       
   Durmuş   eşi Nazmiye  Gar.Hasan kızı 
    Çocukları     
         
         
         
    Halil     
       
   Halil   eşi Hayriye  Em.Eyüp kızı 
    Çocukları      
         
         
         
         
         
         
         
         
    Tarık Sefa     
     
   Tarık Sefa   eşi Ayşe  AliSaim kızı 
    Çocukları      
         
         
         
     
    Rıfkı     
       
   Rıfkı   eşi Neslihan  İstanbul’dan 
    Çocukları      
         
         
         
         
         
         
     Şenol    
       
   Şenol   eşi Ayşe  Şalpazar’lı 
    Çocukları