Gürsoy-4-Mustafagil

        

Gürsoy-4-Sofu Mustafagil

         
  Hasan (Göbek) Sofu Zade   
Hacı Hüseyin Sofu Zade (eşi-cıngıt gızı)   Alugil-Cıngıduları

Mehmet Sofu Zade, eşi Hatce (Alefendi gızı) çocukları:Hava,Emine,Mehmet (güçcük), Hüseyin, Fadime, Zeynep

    Sofu Halil Çavuş, Sofu Mustafa, Sofu İzzet, Sofu Ali 
eşi Fadime (Garasan gızı) Çocukları:Ayşe, Nezaket, Topal Ali,Mustafa Kamil      
Sofu Mehmet, kızı Emine ile Sofu Büyük Mehmet’in Kardeşi Mustafa’nın oğlu Mustafa’yı evlendirir: Eminegil denir.       
Mehmet          (Sofu Zade) Halil Çavuş Mustafa İzzet Alugil
Hava   Mehmet    (Hanifenin)   İmancı
Emine   (Mustafa ve Mehmetin anası)   Ali (Çolak)   Şekerin Kadir
Mehmet    (Güçcük) Hamit Ayşe-   Kamburun Mehmet eşi Mehmet Çakıralu
Hüseyin   (İstanbul’da yerleşmişler) Fatma    (İbugu Mehmet eşi)     Ali ve Cingiduları (Aruz’da)
Fadime       (Acak Ali eşi)        
Zeynep–   Dr.Mustafa eşi        
Ayşe–   Osman Sağlam eşi        
Nezaket        
Topal Ali        
Mustafa  Kamil        
         
  Sofu Mustafa  
         
  Mustafa   eşi  
    Çocukları    
         
  Mehmet Ali Ayşe Kamb.Mehmet eşi 
  (Hanifenin Mehmetgil Mehmet (Mustafa)  
       
   Mehmet    eşi Ayşe   Durmuş kızı 
Çocukları; Mustafa , Ziya, Havva (Hasan eşi), Sadiye (Aruzdan evli), Kazim, Fedai, Hanife (İstanbuldan evli), Melahat (Bekar) 
    Mustafa     
       
  Mustafa   eşi Fatma Mehmet kızı
    Çocukları    
         
    Filiz    
    Ziya    
   
  Ziya   eşi Melahat Aruzdan
    Çocukları    
         
  Anıl   Mustafa  
    Kazim    
       
  Kazim   eşi Mukadder Vahit kızı
    Çocukları    
         
  Ayşegül   Kaan  
    Fedai    
       
  Fedai    eşi Müzeyyen Rize’li 
    Çocukları     
         
    Emre     
         
         
  Çolakgil  Ali     
     
  Ali (Çolak Ali) eşi Havva  
    Çocukları:     
     
  Mustafa  Şükriye Kemal (Kasım) 
    Mustafa    
       
   Mustafa   eşi Ayşe Resullü’den 
  Çocukları; Emine (Mehmet Kırcı eşi), Fikri, Şakire (Aruz’dan evli), Muhammet, Asiye (Resullü’den evli), Ferhat 
     Fikri    
       
  Fikri   eşi Meliha Zıva’dan
         
 Ulvi   Arzu   Erkan
         
         
         
         
         
         
   Muhammet   
       
  Muhammet   eşi Mineş Aruz’lu 
    Çocukları     
         
  Müjgan   Ali   
         
         
    Ferhat     
         
   Ferhat    eşi Hanife Abdur.kızı 
     Çocukları    
         
 Mustafa   Sibel    Hümayra 
         
    Kemal    
     
  Kemal (Kasım) eşi Fatma izetu kızı 
Çocukları; Gülperi (eşi Kemeralinin Abdullah), Ali, Mehmetçik, Gülizar (eşi Mehmet Usta’nın Muhammet), Gülhanım (İstanbul’da evli), Mustafa
    Ali     
   
   Ali   eşi  Halide İstanb.kızı 
     Çocukları    
       
     Nazlı    
    Mehmetcik    
         
  Mehmetcik    eşi  Zıvalı 
    Çocukları     
         
         
         
         
    Mustafa    
         
       
  Mustafa