Uzunboy-1-a-Kör Mahmutgil

Uzunboy-1-a-Kör Mahmutgil

Uzun Hüseyin Oğulları’ndan önceki bilgileri, Salih Zeki Uzunboy yazdı: KLİKLEYİNİZ 

UZUN HÜSEYİN’İN OĞULLARI

1 ) Çakır Mahmut Ağa, 2 ) Ali Bey ve 3 ) Kara Mehmet Ağalardar.

Ali Bey göçünü alıp Görele’nin arkasına 1012 (1597) yıllarında nakletmiştir.

Kara Mehmet Ağa’nın oğulları

Hasan Bey ve İbrahim Bey’lerdir.

Hasan Bey o sıralarda Terzioğlu denilen değirmene Örenlilerle ortaktı. Zamanla Örenlilerle kavga eden ve anlaşamayan Hasan Bey mahkemeye müraacaat etmişler ve Görele’de mahkeme görmüşlerdir. Kara Mehmet Ağa oğulları Ören Köyünden 9 lira hak etmiş değirmeni onlara bırakmış ve şimdiki mağara değirmenini yaptırmışlardır. Hasan Bey ve oğulları 1930 senesinden sonra Düzce-Karasu tarafına nakletmişlerdir. 

ÇAKIR MAHMUT AĞA VE NESİLLERİ

Çakır Mahmut Ağa’nın oğulları

  1. Molla Hacı Hüseyin

Molla Hacı Hüseyin’in oğlu Mustafa Bey’dir. Mustafa Bey Milli Mücadele sırasında bilavelet ölmüştür.

     2.Molla Hacı Hasan Ağalardır.

Molla Hacı Hasan Ağa’nın oğullarından Osman Hafız ile Mustafa Hafız ölmüştür. 

Molla Hacı Hasan Ağa’nın oğulları:

1-Hacı Mahmut Efendi, 2- Osman Hafız, 3- Mustafa Hafız, 4- Mehmet Ağa, 5-Hacı Hafız Ali Efendi, 6- Kürt Hüseyindir.

 HACI MAHMUT EFENDİ OĞULLARI: 

Osmanlı döneminde polis teşkilatına girmiş ve kapı ağalığına kadar ulaşmıştır. Daha sonra İstanbul’da esnaflık yapmıştır. Dönenimde saygın bir konuma sahip bulunan Hacı Mahmut Efendi köye her gelişi şenlik havasında karşılanırmış. Milli mücadele senelerinde Trabzon’dan İstanbul’a giderken vapurları batmış beş on kişi kurtulmuş ancak yapılan araştırmalar sonucu cesedine ulaşılamamıştır.                             

Hacı Mahmut Efendinin oğulları:

1 ) Hasan Efendi 2 ) Hacı Vehbi Efendi’dir

Hasan Efendi’nin oğulları:

  Kör Mahmut  
         
  Mahmut   eşi  
Çocukları; Emine (öldü), Hanife, Fadime, Zakire, Emin, Mehmet, Hasan, Ayşe.
    Emin    
Zakire ile Emin   eşi Emine aile
Çocukları; Pakize, Meryem, Kazım, Ramazan, Emine, Şaban
    Kazım    
         
  Kazım   eşi  
    Çocukları    
         
  Emin Şeyma Büşra  
    Ramazan    
         
  Ramazan   eşi  
    Çocukları    
         
  Mustafa Yunus Emine  
    Şaban    
   
  Şaban   eşi  
    Çocukları    
     
  Ayşe   Yusuf  
    Mehmet    
         
  Mehmet   eşi  
Çocukları; Muhammet, Mahmut, Fadime, Zeynep, Lütfü, Süleyman
    Muhammet    
         
  Muhammet   eşi  
    Çocukları    
         
  Azizcan      
    Mahmut    
         
  Mahmut   eşi  
    Çocukları    
         
  Aykut      
    Lütfü    
         
  Lütfü   eşi  
    Çocukları    
         
         
    Süleyman    
         
  Süleyman   eşi  
    Çocukları    
         
         
    Hasan    
         
  Hasan   eşi  
Çocukları; Aysel, Zülfiye, Filiz, Erdal, Semih, erkan
    Erdal    
         
  Erdal   eşi  
    Çocukları    
         
  Asaf Efe   Aras Ege  
    Semih    
         
  Semih   eşi  
    Çocukları    
         
  Toprak   Feyza  
    Erkan    
         
  Erkan   eşi  
    Çocukları    
         
  Hiranur