Emanet-1-Gadiragil

Emanet-1-Gadiragil

    Kadir Ağa    
GADİRAN AHMET
Gadira (Kadir Ağa) : Türkeli köyündendir. Kızı Fadime (Gadiran Fadime) Zıvadan evlenir. Bir zaman sonra köyüne geri döner. Baba evine yerleşir. (Şimdiki Gadiran Ahmet’in evi ).
Zıvadan Mehmet Emanet ‘’ EBEM ‘’ dediği Gadiran Fadime’yi ziyarete gelir. Gadiran Fadime zıvadan gelen Mehmet Emanet’i Garezenu Osman Efendinin kızı Gadun ile evlendirir. Mehmet Emanet ve Gadun 3 yıl evli yaşarlar. Mehmet Emanet askere gider. Askerlikten dönemez.
  Mehmet Emanet ile Gadun Kılıç’ın 
Çocukları: Fadime, Ahmet
 
     Ahmet     
   
 evi Ahmet   eşi Emine   Ambarlı’lı
Çocukları : Perihan (eşi Garezenu Osman), Katibe (Yaşar Şengezer eşi), Güner (Yaşar Bektaş eşi), Mehmet, Fadime (Mustafa Turan eşi). Kadun (Yunus Şengezer eşi), Kazım
     Mehmet    
       
   Mehmet    eşi Hanife Çırak Ali kızı 
     Çocukları    
         
  Derya     Deniz  
         
     Kazim    
     
   Kazim   eşi Gülizar Ali Onbaşı kızı 
    Çocukları; Adem, Habibe  
         
    Adem    
       
   Adem    eşi