Coğrafi Yapı

Türkelli (Oğuz Mahallesi), Trabzon il sınırının en batısında, Beşikdüzü ilçesinin güney batısında yer alır.

Oğuz Mahallesi’nin doğusunda Oğuz Deresi, batısında Giresun il sınırı bulunmaktadır.

Oğuz köyleri, artık mahalleler olarak ülke yaşamında yer almaktadırlar. Kuzeyden güneye geniş bir arazi üzerine kurulu olan mahallelerin arazileri dağlıktır. Yer yer platolar bulunmaktadır. Daha yeni Oğuz adını alan Türkelli Köyü’nün (şimdiki adı Oğuz Mahallesi’dir) bazı arazileri bu platolardan bir kaçı üzerindedir.

Toprakları çok verimli değildir. İşlenmesi zor, kil ağırlıklıdır. Ancak iklim koşulları çok olumludur. Bu nedenle iklim ve bitki örtüsü çok çeşitli ve verimlidir. Halk toprağı işlemesini öğrenmişti ve geçimini toprak ile hayvancılıktan çıkarmaktaydı.

Bu durum 1969 yılına değin öyle böyle sürmüştü.

Foto-Uğur Kılıç

Toprağa atılan suni gübre, ÇAY EKİMİ ile başlayan yıllarda artmış ve toprağı çorağa çevirmiştir. Bitki örtüsü değişmektedir.

BAŞKA BİR MAKALE KONUSU İÇİN BİR KAÇ SÖZ:

Suni gübrenin, iklim üzerindeki olumsuz etkisi ise yıllar sonra fark edilecektir. Yıl 2014 te çayını sökenler çoğunluktadır. Gerçi devlet hayvancılığı ve toprak geçimini yok ettiğinden insanlar zorla göçe zorlanmış, köy nüfusu iyice azalmıştır. Bu nedenle çay-fındık-hayvancılık bitmiştir. Devlet, çay işletmesini bile özelleştirmiştir. (Tüccara-patrona devrettiğinden köylüye arada bir çay parası, kalanların yerine de kuru çay verilmektedir.)

Bu topraklarda yaşayan insanlar, coğrafi yapının zorluğu ile yıllardır savaşmaktadırlar. Traktör gibi makine kullanımı zor olan çevremizde, işleme aletlerini kendileri üretmektedirler.

Bel demirini omuzuna alıp tarlaya gidiyor.

Bir köyden diğerine ulaşım engebeli arazi nedeniyle çok zaman almaktadır. Günümüzde arabaların artması bu soruna çözüm olabilmiştir. Bu süreç; tarihi eser sayılması gereken yaya yollarımızı da yok etmiştir.

Köyde yaşamayı seçen insanlarımız gurbetçilerle dayanışmayı sürdürüyorlar. Böyle bir yaşam süren gurbetçiler yaz aylarındaki izinlerini köyde, yaylada geçirmekteler. Ancak geldiklerinde değişen yasalarla ATA TOPRAKLARININ ellerinden alındığını görmekteler. Kızıyorlar, şaşırıyorlar bu duruma. Ancak, yasaya itiraz dönemi geçmiş olmakta ve haber verilmeden yapılan bu işlemler karşısında çaresizlikten ne yapacaklarını bilememekteler. Gerçi bir kaç kişi mahkemelere başvurmuş. Fakat sonuç değişmemiştir. Vatandaşın gücü bundan sonrasını sürdürmeye yetmediğinden susmuşlardır.

Foto: Mesut Özdemir (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi) Drone ile çekti: Türkelli

Bir de; araziler çocuklar arasında bölüşmekten dolayı küçülmüştür. Artık kimseye yetmemektedir. Göç yollarına yeniden düşülmüştür. İnsanlar yeniden gurbet yollarında yol almaktadır. Gürbetçilik her zamankinden zordur. Artık ekmek kazanılan yerde yerleşerek, oraları yurt edinmişlerdir. Böylece insanlar birbirinden uzaklaşmışlardır. Akrabalar çeşitli kentlerde yaşamaktadırlar. Çoğu aile-akrabanın birbirlerinden haberi olmamaktadır.

SOY AĞACI PROJESİ bu eksikliği gidermek içindir. Aile içinde çeşitli sorunlar yaşayanlar, soy ağacı sayfasında bile birbirlerine tahammül edemeyecek kadar zayıflar. Tabi; soy ağacını yaptığımız için çok sayıda teşekkür de almaktayız. (Not: SOY AĞACI sorunlarını, avukatımız aracılığı ile çözüyoruz.)

İşte; bu site çok çeşitli konularda bir iletişim merkezi olmak için önemlidir. Bunu değerlendirmek insanlarımıza düşmektedir. Sitemiz; insanlarımız arasında; hiç bir ayırım gözetmez. Her Oğuz insanının bu sitedeki yeri eşittir. Bu tutum asla değişmeyecektir.

Dünya üzerinde Oğuz Mahallesi’nin yeri

Türkiye haritasında Türkelli.

Beşikdüzü yüksekten böyle görünüyor(du).

Türkelli Köyü > Oğuz Mahallesi’nin havadan görünümü