Tohumluk-1-Hüseyingil

 

Tohumluk-1-Hüseyingil

  Hüseyin Ali Hasan  
    Hüseyin     
Hüseyin 93 harbinden dönememiş        
  Hüseyin   eşi Gülüzar  
  Çocukları: Hamit, Havva (küçükken öldü)  
    Hamit    
   
Aile   Hamit    eşi Zelfi Emir Osman  kızı 
Çocukları; Fahri, Ayşe (Ömer eşi), Saniye (Muhittin eşi) , Gülüzar (Fehime)(abdullah eşi), Hüseyin, Havva (küçükken öldü), Hayriye (Fadime),  Mustafa.
   
Fahri Ayşe Saniye  Gülüzar  
     
  Hüseyin Havva  Hayriye  Mustafa
    Fahri    
       
  Fahri   eşi Emine Çırak İsin kızı
Çocukları; Hamit, Yakup, Gülizar, Nurgül, Zelfiye, Zeki, Bayram
     Hamit    
         
         
         
         
         
         
         
         
    Hüseyin    
       
  Hüseyin   eşi Havva Asım kızı
 Çocukları; Selvihan Melike, Neslihan Ayla, Köksal Tuğrul, Derya Deniz
   Köksal Tuğrul    
         
         
         
         
         
         
         
         
     Ali    
    Hasan-Ali-Vahit  
   Ali   eşi Havva Kadu kızı  
     Çocukları yok    
    Hasan    
         
  Hasan   eşi  Fadime Kadı kızı
      eşi Emine Ef.Ahmet kızı
         
     Çocukları; Ali (çocuğu yok), Mehmet (Askerde öldü), Kadir (askerde öldü), Hasan, Mineş (Manavu Mehmetin eşi), Emine (Alugilin gelini)
    Hasan    
         
   Hasan    eşi Emine  
    Çocukları; Vahit, Halime (Kemal Turan eşi)      
     Vahit    
       
   Vahit   eşi Hayriye Hüseyin kızı 
    Çocukları; Elmas, Yadigar (Fazlı eşi), AliBey, Sabahattin, Mukaddes (Kazim eşi), Şenol, Hasan, Erol. 
     
Elmas Yadigar   AliBey  Sebahattin  
   
  Mukaddes Şenol Hasan Erol
     Alibey    
     
  Alibey    eşi Nebahat Hakkı kızı 
  Çocukları; Ufuk, H.Ali,  Yavuz  
    Ufuk    
       
  Ufuk   eşi Fatma  
         
 
  Ufuk’un düğünden      
         
         
    Yavuz    
       
  Yavuz   eşi   
         
         
    Sabahattin    
       
  Sabaattin    eşi Melek Tahsin kızı 
  Çocukları; Elmas, Vahit  
   
Elmas eşi ile  Elmas   Vahit  
     Vahit    
     
   Vahit   Fatma Nur  
      nişanlısı  
       
         
         
    Hasan    
     
   Hasan    eşi Hayriye Süleyman kızı 
    Çocukları     
     
   Enes    Eren  
         
         
    Erol    
         
   Erol    eşi Ayşe Emin kızı 
    Çocukları     
       
   Esra Yusuf  Azra