Tohumluk-1-Hüseyingil

 

Tohumluk-1-Hüseyingil

  Hüseyin Ali Hasan  
    Hüseyin     
Hüseyin 93 harbinden dönememiş        
  Hüseyin   eşi Gülüzar  
  Çocukları: Hamit, Havva (küçükken öldü)  
    Hamit    
   
Aile   Hamit    eşi Zelfi Emir Osman  kızı 
Çocukları; Fahri, Ayşe (Ömer eşi), Saniye (Muhittin eşi) , Gülüzar (Fehime)(abdullah eşi), Hüseyin, Havva (küçükken öldü), Hayriye (Fadime),  Mustafa.
   
Fahri Ayşe Saniye  Gülüzar  
     
  Hüseyin Havva  Hayriye  Mustafa
    Fahri    
       
  Fahri   eşi Emine Çırak İsin kızı
Çocukları; Hamit, Yakup, Gülizar, Nurgül, Zelfiye, Zeki, Bayram
     Hamit    
         
         
         
         
         
         
         
         
    Hüseyin    
       
  Hüseyin   eşi Havva Asım kızı
 Çocukları; Selvihan Melike, Neslihan Ayla, Köksal Tuğrul, Derya Deniz
   Köksal Tuğrul    
         
         
         
         
         
         
         
         
     Ali    
    Hasan-Ali-Vahit  
   Ali   eşi Havva Kadu kızı  
     Çocukları yok    
    Hasan    
         
  Hasan   eşi  Fadime Kadı kızı
      eşi Emine Ef.Ahmet kızı
         
     Çocukları; Ali (çocuğu yok), Mehmet (Askerde öldü), Kadir (askerde öldü), Hasan, Mineş (Manavu Mehmetin eşi), Emine (Alugilin gelini)
    Hasan    
         
   Hasan    eşi Emine  
    Çocukları; Vahit, Halime (Kemal Turan eşi)      
     Vahit    
       
   Vahit   eşi Hayriye Hüseyin kızı 
    Çocukları; Elmas, Yadigar (Fazlı eşi), AliBey, Sabahattin, Mukaddes (Kazim eşi), Şenol, Hasan, Erol. 
     
Elmas Yadigar   AliBey  Sebahattin  
   
  Mukaddes Şenol Hasan Erol
     Alibey    
     
  Alibey    eşi Nebahat Hakkı kızı 
  Çocukları; Ufuk, H.Ali,  Yavuz  
    Ufuk    
       
  Ufuk   eşi Fatma  
         
 
  Ufuk’un düğünden      
         
         
    Yavuz    
       
  Yavuz   eşi   
         
         
    Sabahattin    
       
  Sabaattin    eşi Melek Tahsin kızı 
  Çocukları; Elmas, Vahit  
   
Elmas eşi ile  Elmas   Vahit  
     Vahit    
     
   Vahit   Fatma Nur  
      nişanlısı  
       
         
         
    Hasan    
     
   Hasan    eşi Hayriye Süleyman kızı 
    Çocukları     
   
   Enes    Eren eşi Elif 
         
         
    Erol    
         
   Erol    eşi Ayşe Emin kızı 
    Çocukları     
       
   Esra Yusuf  Azra