Kaya-1-Gayugil

 

Kaya-1-Gayugil

Aruz köyünden ayrılarak Türkelli’ye yerleşmişler.
    Yusuf Kaya    
     
  Yusuf   eşi Emine  (Hacelu kızı)
    Çocukları; Mehmet, Rasim, Havva (Hopludan evli), Fadime (Yakup Bilgili eşi)
     Mehmet    
       
  Kaya Mehmet    eşi Fadime (Yusufun İbrahim kızı)
    Çocukları;    
     
Selahattin

eşi Bahriye (Sebahattin İpek kızı )

Sebahattin eşi Ayşe (Halil Kurt kızı) Sebahat   (Resulludan evli)
     
Ali  Emrah ve Ali      
       
Mustafa        
    Rasim    
         
  Rasim      
   Bir kaç Fotograf  
 Fatma Kaya-Ayşe Algan-Fatma Kaya  Mustafa  Ali-Bahattin  Fatma İpek-Fatma Kaya  Mehmet-Fatma