Bilgili-3-Fosilu Aligil

         

Bilgil-2-Aligil

   Fosilu Süleyman   
   Fosilu Eyüp   
   Fosilu Yusuf   
   Fosilu Tufan   

Fosilu Ali

 

Fosilu Yakup

  Fosilu Mehmet Ali
    Fosilu Ali    
         
  Ali   eşi Hatice Mezunu kızı
       eşi       Damatu kızı 
     Çocukları; Hasan, Mehmet, Ahmet, Mustafa, Fadime, Bahri
    Hasan    
         
  Hasan   eşi Hanife Hacelu kızı
    çocukları yok Çavuş  
         
     Mehmet    
       
   Mehmet   eşi Esma Yus.İbr.kızı 
Hanife, Kadun, Mustafa Naci, Ali, Ramazan 
    Mustafa Naci    
         
  Mustafa Naci      
         
         
         
         
         
    Ali    
       
   Ali   eşi Gülizar  
    Çocukları    
         
  Hatice Mustafa Uğur  
         
         
         
         
    Ramazan    
         
  Ramazan   eşi    
    Çocukları    
         
         
         
    Ahmet     
       
  Ahmet   eşi Daştan Sappanu kızı 
     Çocukları; Ayşe, Hatice, Hasan, Fadime, Ayhan, Mehmet
    Hasan    
         
   Hasan    eşi Harbiye  
     Çocukları    
         
   İlknur   Nilgün   
         
         
    Ayhan    
         
   Ayhan   eşi Dilek   
    Çocukları     
         
   Gizem   Ahmet   
         
         
         
     Mehmet    
   
   Mehmet   eşi Gülizar   
     Çocukları    
     
  Ceylin   İkra Damla  
         
    Mustafa     
       
  Mustafa   eşi Şaziye  
Çocukları; Şenol, Şengül, Şenay, Şener, Songül
    Şenol     
         
  Şenol   eşi Neslihan  
    Çocukları     
         
  Mustafa   Merve  
         
         
         
    Şener    
         
  Şener     eşi Sevim  
    Çocukları     
         
    Büşra    
         
    Bahri    
     
   Bahri   eşi Hanife eşi Refika
Hanifede’den Çocukları; Çağlar    
Refika’dan Çocukları; Gülsevim, Zeynep, Erol, Emine, Elmas    
    Çağlar    
         
   Çağlar   eşi Şükran   
    Çocukları     
         
  Fatma Yıldı  Nuray  Bayram   
         
     Erol    
         
   Erol   eşi Alev   
    Çocukları   (Emine)   
         
   Sümeyye İkrime   Elif Zeyre