Bektaş-3a-Mehmetgil

         

Bektaş-3a-Mehmetgil

         
   Mehmet  

İbrahim 

 
  Bayırugil     Bekarugil  
    Mehmet    
         
  Mehmet   eşi   
  Çocukları; Ali, Sarı Gelin (eşi Halil Çavuş)  
     Ali    
         
  Ali   eşi  Gülperi Dübüşu kızı
Çocukları; Mehmet, Tufan, Osman, Halil, Yakup, Hatice (Mehmet Günaydın eşi), Fatma (Mehmet Yenigün eşi)     
    Mehmet    
         
   Mehmet   eşi  Sofu kızı 
Çocukları; Mehmet, Hanife (Hasan Günaydın eşi), Emine (Alefendi eşi), Fadime (CeranuMehmet Çavuş eşi)
  Bayıru  Mehmet     
       
  Mehmet    eşi Fadime  Em.Durmuş kızı 
Çocukları : Tahsin, Dursun, Şükriye (Mevlüt Kalaycı eşi), Ayşe (Yakup Bektaş eşi), Aliye (Em.Erol eşi), Hanife (Mustafa Topal eşi), Mehmet  
    Tahsin     
         
   Tahsin    eşi Saadet Gıvıru kızı 
    Çocukları yok     
    Dursun     
       
 Dursun-Erdal Dursun   eşi Sevim  Ordulu 
    Çocukları    
         
  İlknur   Onur  
         
    Mehmet    
   
   Mehmet    eşi Nebahat  (A.Osman kızı) 
    Çocukları    
       
 Anıl Gökhan  Anıl-Ahmet  Erhan Tahsin 
         
         
         
         
         
         
         
    Osman    
         
   Osman   eşi  Gadun Dübüşu kızı 
Çocukları; Havva ( eşi Ziya),   Fatma (Meytinin Ramazan eşi)  
         
    Halil    
         
   Halil   eşi   Ören kızı 
      eşi  Halil Ağa kızı 
   Çocukları; Mehmet, Temel   
   Halilin Mehmet     
         
   Mehmet   eşi Emine  Emiş kızı-Örenli 
  Çocukları; Ali, İsmet (Genç yaşta öldü)  
    Ali    
         
 Emiş gızının Ali   eşi Hacer Ali Günaydın kızı
Çocukları; Elmas (Kastomonu’lu ile evli), İsmet ,Yıldıray, Ayşe (Genç yaşta öldü)  
     İsmet    
         
  İsmet     eşi Halise Zihni Çakmak kızı 
    Çocukları    
         
  Gökay   Ayşegül  
     Yıldıray    
         
  Yıldıray    eşi Esin   
    Çocukları     
         
    Kemal     
         
         
   Halilin Temel    
         
  Temel   eşi Tıkmanu kızı 
Çocukları; Halil, Ali, Kemal    
    Halil    
       
  Halil   eşi Selime M.Bektaş kızı
      eşi Havva Mezunu kızı
     Çocukları    
     
   Mustafa   eşi Media  Ahm.Bektaş kızı 
    Çocukları    
         
  Murat   Filiz  
    Murat    
         
         
         
         
    Ali    
         
   Ali   eşi Zahide    Ören kızı
         
Çocukları, Nebahat, Sebahat, Metin, Olgun, Sinan
         
         
         
         
         
         
     Kemal    
         
  Kemal    eşi Ayşe  İmancı kızı 
      eşi          Ağasar kızı 
     Çocukları    
         
         
         
    Gadun Sinan   
         
    Fadime    
         
    Emine    
         
         
    Yakup    
         
   Yakup   eşi Gadun  Dübüşu kızı 
Çocukları; Murat,  Hikmet (küçük yaşta öldü),  Ahmet,  Ayşe (Örende evli
         
         
         
         
         
     Murat    
         
   Murat    eşi Meşule Sağır Ali kızı 
       eşi Feyime Ordulu 
Çocukları;  Fikriye, Ümit, Birsen, Emel
         
         
         
         
         
    Ahmet     
         
  Ahmet   eşi Ayşe  Bayıru kızı 
Çocukları; Tayfun,  Ahmet Şener, Osman