Kırcı-1- Gırcugil

 

Kırcı-1-Gırcu Hüseyingil

   Gırcu  Hüseyin     
     
   Hüseyin kırcı ailesi   eşi Emine  eşi Zekiye
     Emine’den çocukları  
 

(14 Yaşında öldü) 

    
  Hayriye Yaşar Bahri Saniye (Kılıç)
   Zekiye’den çocukları  
     
   Mehmet  Hasan  Ahmet  Osman
         
    Yaşar    
     
  Yaşar  aile eşi Ayşe  
    Çocukları    
   
Hüseyin-1956  Em.MTA teknikeri   Mustafa Şenol-1958-İnş Yük. Müh-ODTÜ (USA-Serbest)   Dr. Emine-(Uğurlu)1963-HÜ Öğr.Üyesi

       
Yaşar Oğuz-1979   Merve Gül-1989   Utku – 2000

       
Zehra Hilal-1986       Ahmet – 2003
       
Hüseyin’in evi        
         
    Bahri    
       
   Bahri   eşi Aliye  
Çocukları;Fatma-1964 (Hemşire), Gülay-1966, Fahri-1968 (Serbest), Güldane-1973, Emine-1975,  Ayşegül-1979
      
  Fahri Ailesi oğlu  
         
    Mehmet    
       
   Mehmet   eşi Emine  
         
Bahtiyar-1965  İşletmeci-TEK   Pirali-1966 Serbest   Şeref-1972  Blgs.Tek.Serbest 
         
    Muhammed-1996   Alper-2003
         
    Hasan    
     
   Hasan Torunları ile eşi Hamdiye  
         
  Çiğdem-1975 Erdem -1977 Gülizar -1981  
         
         
    Ahmet    
     
   Ahmet   eşi Hayriye  
    Çocukları    
     
  Yeliz-1984   Muhammed-1985  
         
     Osman    
       
   Osman    eşi Kadın  
         
   Hacı Hüseyin-1982    Emine -1986  
         
         
     
 Yaşar-Fahri     Ankara’da    Yaşar arkadaşları
         

KIRCILAR

1850 li yıllardı.

Alaca Yaylası’nın, Kadırga Yaylası’na bakan yönünde bir köy ve bu köyde de Kırcıoğulları olarak bilinen bir aile vardı. Aile genişlediği ve arazi yetersiz kaldığından geçim zorlukları baş göstermişti. Ayrıca o yıllarda Osmanlı Devletince Islahat Fermanı yayınlanmış ve isteyen Hıristiyan (Rum) asıllı vatandaşların Yunanistan’a göçmesi için zemin hazırlanmıştı.

Bu durumu öğrenen ve göçmek için fırsat kollayan Kırcıoğullarından genç Hasan ve Mehmet kardeşler arayış içinde iken Oğuz Kariyesi (Köyü) karşısında bulunan ve bugün Kırcalı Mahallesi olarak bilinen Ambarlı Köyündeki mevkii sahipleri olan Rum sakinlerden satın alarak göçtüler. İlk ev yapıp yerleştikleri yer, bugün Kâmil Kırcı’nın evinin olduğu yerde yaptıkları ev idi. Küçük kardeş Hasan burada yerleşirken, Ağabey Mehmet ise bugün Türkelli Beldesi’ne giden yol üzerindeki sapağın Eynesil yoluna giden yönünde ( bugün Karakulak lâkaplı Kâzım Kırcı’nın evinin olduğu yer) ev yapıp yerleşti ve arazileri iki kardeş aralarında paylaştılar.

Ağabey Mehmet 1900 lü yılların başında vefat etti. Hasan ise 3 kez evlendi (o zamanın şartlarında olağan bir durum) ve ikinci eşi Oğuz Kariyesinin Tiryakioğullarından Fatma idi. Fatma Hanım’ın babası öldüğünde hayatta başka kardeşi olmadığı için Oğuz Kariyesinin İlyaslı(Ellezli) Mahallesinde, Resullü Köyüne bakan Karabuz Mevkiinin üst taraflarındaki eve, yanında oğlu Hüseyin olduğu halde gidip yerleşti. Hüseyin Efendi Marangoz idi ve köye yerleştiklerinde yabancı olduğu için birtakım tehditler nedeniyle sürekli Mavzer denen yarı otomatik tüfeğini yanında taşırdı. Oğuz’dan Hasan Usta olarak bilinen Demirci, Silahçı kişinin oğullarından Ahmet ise en yakın arkadaşı ve meslektaşıydı.. Hasan Usta biraz kabadayı bir tipti ve haksızlıklar söz konusu olduğunda kızıp köpürmesiyle tanınmıştı. Durumu öğrenince “Kırcıuğu (-Kırcıoğlu) benim himayemdedir, oğlumdur. Ona yapılan herhangi bir yanlış hareket bana yapılmış sayılır” diyerek Hüseyin Efendi’yi himayesine almıştı.

Hüseyin Efendi, Tekeoğulları olarak bilinen aileden Emine Hanımla evlendi. Bir müddet çocukları olmadı. İlk çocukları Hayriye, ondört yaşlarında iken vefat etti. Emine Hanım sonraları sıra ile Yaşar(1935), Bahri(1937) ve Saniye(1941) yi doğurdu. 1962 de ince hastalıktan (verem) vefat etti. Çocukları halen hayattadırlar.(2007). Hüseyin Efendi 1945 yılında Kambur Lâkaplı Yakup’un kızlarından, halen hayatta olan Zekiye yi ikinci eşi olarak aldı. Bu eşinden Mehmet(1946), Hasan(1951), Ahmet (1956) ve Osman (1958) isimli 4 oğlu oldu. Marangozlukta tanınan ve çalışkan bir kişi olan Hüseyin Efendi, zamanla birçok arazi edindi. Bugün Çakalpırasalığı olarak bilinen mahalde Karaalioğullarından satın aldığı yerde yazın kullandığı Dağ Evini yaptı. Birinci eşi Emine Hanım’a babasından intikal eden ve Uzunbahçe olarak bilinen yerde ise iki oğlu (Yaşar ve Bahri) 1960 larda ev yaptılar ve yerleştiler. Bu iki kardeş çalışkanlıkları ve dürüstlükleri ile başarılı oldular ve Ankara’ya göçüp orada mal mülk edindiler. Babalarını 1976 da Hacca gönderdiler ve ikisi de bilâhare Hac görevini yerine getirip Hacı oldular. Hüseyin Efendi 1981 Nisan ayında rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara’da vefat etti ve naaşı köye götürülüp evinin yanına defnedildi.(RUHU ŞAD OLSUN)

Bugün KIRCIOĞLU olarak bilinen ailenin Oğuz Köyüne (Türkelli) yerleşmelerinin öyküsü budur.

Kırcı-1-Kırcı-1-Kırcı-1-