Kılıç-2-Kılıç Aligil

Kılıç-2-Kılıç Aligil

Kılıç Ali

Köyümüze çok yardım etmiş. Bu uğurda arazilerini elden çıkarmış. En son evi ile tarlasını satmış köyü terk etmiş. Daha köyden ayrılmadan, geri gelir diye evini yıkmışlar. Giresun’da işçilik yaparken ölmüş ve oraya gömülmüş.

         
 Avni  Mehmet  Ali Hayri  Kemal
       
         
     
     Mustaf Kılıç  eşi Hava çocukları