Uzunboy-1-Tümü

 

Hacı Hafızgil-Vehbigil-Lütfügil-Uzunisinugil-Kürtgil

Pekmez kazanı / foto: Salih Zeki Uzunboy

  Merhaba…

ERKEKLERİN İZLENDİĞİ SECEREYE SON KUŞAKLARIN AYRI AYRI YERLERDE OTURMASI NEDENİYLE AKRABALARIN BİRBİRLERİNİ TANIMALARI AÇISINDAN KIZLARIMIZ DA İLAVE EDİLMİŞTİR. BU NEDENLE EKSİKLİĞİMİZ VAR İSE DÜZELTİLMESİNİ TEMİNEN AŞAĞIDA E MAİL ADRESİNE BİLDİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUM.

BU SECERE HER NE KADAR UZUNBOY SÜLALESİ İLE İLGİLİ TUTULMUŞ İSE DE; RESULLÜ KÖYÜNÜN KURULUŞU İLE AYNI ZAMANDA GÜNÜMÜZDEKİ DÜBÜŞOĞULLARI, İBİKOĞULLARI, KARADÜZENOĞULLARI, ÇAKMAKOĞULLARI, BEKTAŞOĞULLARI’NIN DA SECERESİ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.

BÜYÜK BİR HEYECAN İLE OKUDUĞUM SOYAĞACIMIZI, BUGÜNE KADAR KAYIT ALTINA ALMIŞ OLAN ATALARIMIZA ŞÜKRAN BORCUMUZU BİZDEN SONRA GELECEK OLAN NESİLLERE AKTARMAKLA ÖDEYEBİLİRİZ.

BU NEDENLE AŞAĞIDA İSİMLERİ BULUNAN AKRABALARIMAZA BÜYÜK İŞ DÜŞMEKTEDİR. HER AİLE KENDİ SECERESİNİ İZLEYEREK BİR SONRAKİ NESLİNE AKTARMAKLA BU SECEREYİ BAŞLATANLARIN GAYELERİNE HİZMET ETMİŞ OLACAKLARDIR.

BU ESERİ SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM.

SAYGILARIMLA,

SALİH ZEKİ UZUNBOY / salihzekiuzunboy@isnet.net.tr

OĞUZ KÖYÜNÜN KURULUŞU VE SÜLALE TARİHİMİZ.

1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra zafer sevinci ile askerlerin çoğu serbest bırakılmıştı. Karamanoğullarının Türkelli Taifesi’nden Mehmet Fıkıh Bey 1071 yılı sonlarına doğru Gümüşhane toprağında Dorul Kazası üstünde Kadırga yaylasının şimdiki Oğuz Obası denilen yerde yerleşmiştir. Epeyce mal-hayvan yaparak geçimini sağlamış ve neslini orada çoğaltmıştır.

Mehmet Fıkıh Bey’in oğlu Oğuzhan Bey bilahare daha sıcak ve münbit araziler aramak için sahillere aşağı inmiştir. Gele gele şimdiki Türkelli Köyü’nün Güvende denilen suyun sol arkasına konaklamıştır.

Süleyman Bey’in oğlu da Yayla Bey’dir. (YAYLALI)

Mehmet Fıkıh Bey’in evlatları Gadirgaya da otururlarken o çevrelerde başka bir kabile ile yani Reaya Taifesi’nden Musa İbni Ahmet-Mustafa İbni Virit-Süleyman İbni Mehmet Ağalar ile bir ihtilafa düşüp kavgalaşmışlardır. Bu kavga neticesinde bir değirmen ile 22 hane yıkılmıştır. Bu vakayı o sıralarda Erzurum’da bulunan Mustafa Paşa Hazretleri’ne bildirmişler ve Mustafa Paşa’da Reaya Taifesinin Gümüşhane topraklarından kovulmasını emretmiş ve kovulmuştur. Fakat mevsim icabı şiddetli soğuklar başlamıştı. Oralarda barınmak zorlaştığından Mehmet Fıkıh Bey’in oğulları eşyalarını, 1400 koyun, keçi, sığırlarını ve atları ile çobanları Kısa Taifesinden Yusuf Oğlu Resul’ü dahi birlikte alıp 860 (1445) yılında Oğuzların yanına yani şimdiki Türkelli Köyü’ne gelip Güvende Suyu’nun sol arkasına konaklamışlardır. Mehmet Fıkıh Bey’in ilk konakladıkları yer Güvende Suyu’nun sol arkasıdır.

Bunlar hep beraber otururlarken Yayla Bey’in küçük kızı Safiye’yi, çobanları Yusuf Oğlu Resul’e vermiş ve Şimdiki Resullü Köyü’nün bulunduğu yere 876 (1461) yılında ayırmışlardır. Böylece Resul, Hamza ve Yayla Bey’lerden ayrılmış olur. Fakat Resul gün geçtikçe öteden beriden yanına daha adam alarak çoğalıp daha fazla arazi almak istemiştir. Bu duruma Mehmet Fıkıh Bey’in evlatları müsaade etmemiştir. Bu anlaşmazlık yüzünden 966 (1551) yılında Yabolu Kariyesinde (Kazasında) mahkemeye müracaat edilmiş, Mehmet Fıkıh Bey evlatları 107 seneden beri tasarrufumuzda bulunan arazimizi Resul birkaç yılda almak istiyor demeleri üzerine Mustafa Paşa Hazretleri tarafından şeref ile buyurulmuştur ki; Mübaşir Ali Ağa marifeti ile Yusuf Oğlu Resul’ü mahkemeden reddedip kovmuş ve Mehmet Fıkıh Bey evlatları üzerine kayıt ilan edilmiştir.

Yayla Bey’in evladı

 Mustafa Paşa’nın oğlu Hamza Bey, (HAMZALI)

HAMZA BEY VE NESİLLERİ:

                               

Hamza Bey ve oğulları o dönemde Davun denilen bir hastalık vardı. Çok kişileri kırıp geçiriyordu Hamza Bey’in Üç oğlu vardı iki oğlunu davun denilen hastalıktan kaybetti. Bir oğlu Mahmut Bey kalmıştı.

Daha sonra 7 aylık çocuğu düştü ölmedi. Adını Düşük Hasan koydular. Yani şimdiki Dübüşoğulları’nın dedesi Düşük Hasan’dır.

UZUN HÜSEYİN’İN OĞULLARI

1 ) Çakır Mahmut Ağa, 2 ) Ali Bey ve 3 ) Kara Mehmet Ağalardar.

Ali Bey göçünü alıp Görele’nin arkasına 1012 (1597) yıllarında nakletmiştir.

Kara Mehmet Ağa’nın oğulları

Hasan Bey ve İbrahim Bey’lerdir.

Hasan Bey o sıralarda Terzioğlu denilen değirmene Örenlilerle ortaktı. Zamanla Örenlilerle kavga eden ve anlaşamayan Hasan Bey mahkemeye müraacaat etmişler ve Görele’de mahkeme görmüşlerdir. Kara Mehmet Ağa oğulları Ören Köyünden 9 lira hak etmiş değirmeni onlara bırakmış ve şimdiki mağara değirmenini yaptırmışlardır. Hasan Bey ve oğulları 1930 senesinden sonra Düzce-Karasu tarafına nakletmişlerdir. 

ÇAKIR MAHMUT AĞA VE NESİLLERİ

Çakır Mahmut Ağa’nın oğulları

  1. Molla Hacı Hüseyin

  2. Molla Hacı Hasan Ağalardır.

Molla Hacı Hüseyin’in oğlu Mustafa Bey’dir. Mustafa Bey Milli Mücadele sırasında bilavelet ölmüştür.

Molla Hacı Hasan Ağa’nın oğulları,

1 ) Osman Hafız, 2 ) Mustafa Hafız, 3 ) Mehmet Ağa, 4 ) Hacı Hafız Ali Efendi, 5 ) Kürt Hüseyin ve 6 ) Hacı Mahmut Efendidir.

Osman Hafız ile Mustafa Hafız ölmüştür.

 

( 3 ) MEHMET AĞA’NIN NESİLLERİ

 

( 4 ) HACI HAFIZ ALİ EFENDİ’NİN NESİLLERİ

  

Hacı Hafız Ali Efendi

Hacı Hafız Ali Efendi’nin oğulları Mehmet, Hasan ve Mustafa’dır.

( 5 ) KÜRT HÜSEYİN EVLATLARI

 

( 6 ) HACI MAHMUT EFENDİ OĞULLARI: 

Osmanlı döneminde polis teşkilatına girmiş ve kapı ağalığına kadar ulaşmıştır. Daha sonra İstanbul’da esnaflık yapmıştır. Dönenimde saygın bir konuma sahip bulunan Hacı Mahmut Efendi köye her gelişi şenlik havasında karşılanırmış. Milli mücadele senelerinde Trabzon’dan İstanbul’a giderken vapurları batmış beş on kişi kurtulmuş ancak yapılan araştırmalar sonucu cesedine ulaşılamamıştır.

                             

Hacı Mahmut Efendinin oğulları

1 ) Hasan Efendi 2 ) Hacı Vehbi Efendi’dir

Hasan Efendi’nin oğulları

  • Kör Mahmut Efendi

  • Hacı Lütfi Efendi

KÖR MAHMUT EFENDİ’NİN EVLATLARI 

 

HACI LÜTFİ UZUNBOY’UN EVLATLARI:

   

Hacı Büyük Vehbi Eşi Hanife Eşi Gülişan

Köyümüzdeki ilköğretim Okulu’nda ilk eğitmenlerindendir. Üc kez evlenen Hacı Vehbi her üç karısından birer erkek çocuğu olmuştur.

Hanife’den evlatları (Hacı Hüseyin kızı) Hasan: 18 yaşlarında çocuksuz vefat etti. Hüseyin: 18 yaşlarında çocuksuz vefat

Gülişan’ın evlatları (İmam kızı); Fahriye, Emine, Fadime, Hürü, Mahmut, Suna, Ayşe

Hacı Küçük Vehbi’nin evlatları, Mehmet, Mustafa, Salih Zeki, Hasan Özer, Metin Hüseyin ve Ali Haydar’dır.

Mahmut’un evladı Alpay’dır.

Muhammet’in evladı Ramazan ve Kadir’dir.

  AİLE FOTOGRAFLARINDAN BAZILARI
     
Lütfü ve eşi     Zeynep Uzunboy-aile  
     
 Fikriye-Hayri eşi
  Küçük Vehbi  Ali Naci  Hanife Ak 
         
     Mehmet-    
   
    Lütfü  Hasan-Kazim  Kazim 
       
Kazim  Hasan     Yılmaz  
Şaban   Emin Vehbi  Temel (Durmuş)  Mustafa 
     
 Emine Ayşe    Emine-Zakire   
       
 Salih Zeki  Ayten’in oğlu Mehmet eşi Özge    

 

 

 Yasemin (yılmaz kızı) Tuncer  Tuncer-aile  

 Hakkı