Oğuz  Müzikleri

     Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine / Şakir Sağlam

      (NOT: Eklenecek bilgileri gönderiniz. Lütfen!)

     Bu sayfada müzik konusunda bazı bilgiler ve müzik sunuyoruz.

     Oğuz'dan çıkan seslerle, dünyaya açılıp, oralardan da sesler duymak istiyoruz. Yerel müziğimizle birlikte evrensel müziği de tanıtmak istiyoruz. 

     Aramızda olmayan müzisyenlerimizi saygı ile anıyoruz.

     GELENEKSEL MÜZİĞİMİZ:

     Geleneksel olarak bildiğimiz müzik, yaşadığımız bölgemizin müziği olan KARADENİZ MÜZİĞİ'dir.

     Karadeniz müziği olarak bildiğimiz ses ve aletleri hemen söyleyelim: Kemençe, davul, zurna, dillikaval. Daha doğuya doğru gidince tulumu ekleyebiliriz. Dikkat edilirse bu aletlerin tümü tek çalınır. Arada sırada davul-kemençe, davul-kemençe-kaval, davul-zurna ya da kemençe-davul-zurna bir arada çalınmaktadır. OĞUZ' da da durum aynıdır. Tek fark, tulum yoktur.

     Karadeniz müziği çoğunlukla tek sesli müziktir.

     Dilli kaval Oğuz'da yaygındır. Bilinen özelliği ile dilli kavalı hemen herkes yapabilir. Yerel adı ile düdüklük dediğimiz bir ağaçtan yapılır. İçi kolayca boşaltılıp, delindiği için pratiktir. 

     Bakın nasıl yaptığımızı anlatayım:

     Bir çakı bıçağı, ateş ve kalın bir çivi yeter. Düdüklük ağacının kabuğunu çakı bıçağı ile soyardık. Alt ve üst tarafını düzler temizlerdik. İçini bir çubukla boşaltır, delerdik. Ateş yakıp çiviyi kızdırarak, işaretlediğimiz nota deliklerine bastırır ve deliği azıcık genişletirdik. Dil takarak başlardık çalmaya.

      

     Üstteki beyaz kavalı İbrahim İpek (Hava'nın), alttaki koyu renkli olanı Aruz Köyü- Sappanularından İrfan armağan etti.

     Görüldüğü gibi bu iki kavalın nota delikleri aynı aralıkta ve aynı genişlikte. Ağız yapıları, dilin takıldığı yer ve boylarının uzunluğu farklı olsa da ses yapısı çok değişik değildir, bir birine benzer. Bizim yaptıklarımız da aynıydı. Bu kavallar usta elinden çıksa da sonuç değişmez.

       Yalnızca yerel müzik çalınabilir. Başka bir enstrümana uyum sağlayamaz, birlikte çalınamaz.

      

     Bu dilli kavalı; ustamız Kasım Gürsoy 1965 yılında bana armağan etti.

     Bu kaval metal-pirinçten ve Fransız yapımı Dilli Kaval. Karar sesi; MiBemol . Özelliklerine bakalım ve bizim yaptıklarımızdan farkı nedir, özetleyelim: MiBemol ses verir. Boyu, deliklerinin boya göre oranı ve yerleri, deliklerin arasındaki uzaklıklar, deliklerin çaplarının genişliği...Tümü hesaplıdır. Sonuçta nota ile çalınabilir dilli kavaldır. Batı müziği ölçülerindedir. Klasik Müzik Orkestralarında da çalınabilir bir doğu enstrümanıdır. Batı müziklerinde çalınabilmesi için, kaval için eser yazılmalıdır. Doğu müziklerinden ise MiBemol karar sesi olan parçaları çalabilir.

       Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine

      Her karar sesi için ayrı dilli kaval üretilmiştir. Karar sesine uygun olan dilli kaval ile çalmak gerekir.

      

      Kasım GÜRSOY (TRT'de çalmış, dilli kaval ustamız)

      Ses olarak ise bu çalgılarla söylenen türkü adıyla bildiğimiz, maniler hayli çoktur. Düğün dernek zamanı söylenirler. Atma türküler, sevda türküleri, otçu türküleri gibi adlarla duyarız.

Oğuz'dan dillikaval çalanlardan bir kaç örnek: 

Mustafa Gürsoy (çolak) :

Hüseyin Topal (kemeralinin) :

Yakup Topal (enükçu) :

Vehbi Uzunboy (küçük) :

Şakir Sağlam (hacelu)

  KEMENÇE

      

      Yüksel YILMAZ (kemençe ustamız). Acısu türküsü:

      Kemençe çalanların türküleri ise ayrı bir keyiftir. Kemençe çalanlara türkü ile eşlik eden çok insanımızın sesi kaydedilmiştir. İncelenmesi gereken bir alandır.

      Bir başka parçası:

      Köyümüzde kemençe çalanlardan yine bir kaç örnek veriyoruz:

      

      Hayri Aydın:

       

       Ramis Şengezer: 

      

      Tufan Bilgili:

 

      GELENEKSELDEN EVRENSELLİĞE BİR PENCERE...

      KLASİK MÜZİK

      Evrensel müzik nedir? Biz bir tanım yapalım: Yerel olan müziğin, dünya müzik değerleri ile buluşarak yeniden yorumlanması ile, yeni bir yorumla yapılan müziktir. Beethoven ile  Vivaldi bizim de beğendiğimiz evrensel müzik örneklerindendir, evrensel yorumlardır.

     Evrensel müziğin önemli özelliği ise çok sesli olmasıdır. Çalgılar; çeşit ve sayı olarak çoktur. Bu nedenle çalgıların birlikteliği, ORKESTRA ile adlandırılır.

     Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine
     Oğuz ÖZTÜRK  ( Koro Şefi / ÇÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi)

     

Oğuz Öztürk

KÜLTÜR BAKANLIĞI ADANA ÇOKSESLİ GENÇLİK KOROSU 
19 MAYIS 2003 GENÇLİK KONSERİ
ŞEF: OĞUZ ÖZTÜRK

NOT: Şef Oğuz Öztürk, yüksek lisans tezinde şef ve koristler arasındaki iletişimi incelemiş: BAKINIZ

Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine

 Oğuz'un ödüllerinden   -  XI.Nemzetkozi koro yarışma afişi

KORO KONSER FOTOGRAFLARINDAN
 Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine   

Ç.Ü. ADANUS ÇOKSESLİ KOROSU

(Budapeşte-Macaristan-Gümüş madalya)

    RAP MÜZİK

     Mustafa Öztürk (Hatsinu Muhammet'in oğlu)

     Köyümüzün insanı GÖÇ nedeniyle farklı yerleşim yerlerine gitmek zorundadır. Bu durum farklı iş, farklı sanat dalları, farklı meslekler öğrenmelerine elverişli olmaktadır.

     Bu alanlardan biri de Müzik.

     Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine

     Mustafa Öztürk - Müzisyen

    Bu gün, RAP MÜZİK yapan bir kardeşimiz var artık: Mustafa Öztürk. Kendini GOGO ALESTA adıyla tanıtıyor. 2009 yılından beri çalışıyor bu alanda. Websitesine bakarak diğer bilgileri alabilirsiniz:

    Dinledim kliplerini, videolarını ve ben beğendim: 

 POP MÜZİK

Oğuz  Müzikleri ve Müzisyenleri Üzerine

Toprak Sağlam  / Oyuncu-Müzisyen

(Şakir Sağlam kızı)

Tiyatro oyuncusu olan Toprak MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) Akademi Tiyatro Bölümünü birincilikle bitirdi.

Kendi çabasıyla gitar öğrendi.  2,5 yaşından beri sahnede. Dizi film ve sinema filmi oyuncusu.  20.Ankara film Festivalinden ödülle döndü. Dans, müzik ve oyun üçlüsü ile sürdürüyor. 

Can Yarası ilk single albümü.

Toprak Sağlam

Türkelli Köyü, (Oğuz Mahallesi) Beşikdüzü-Trabzon topraklarındadır.  

trzh-TWenfrdeitptrues
Turkey 59.3% Turkey
United States 18.8% USA
Russia 16.4% Russia
Germany 2.9% Germany

Total:

72

Countries
4443657
Today: 21