Gürsoy-4-Sofu Mustafagil

         
  Hasan (Göbek) Sofu Zade   
Hacı Hüseyin Sofu Zade (eşi-cıngıt gızı)   Alugil-Cıngıduları

Mehmet Sofu Zade, eşi Hatce (Alefendi gızı) çocukları:Hava,Emine,Mehmet (güçcük), Hüseyin, Fadime, Zeynep

    Sofu Halil Çavuş, Sofu Mustafa, Sofu İzzet, Sofu Ali 
eşi Fadime (Garasan gızı) Çocukları:Ayşe, Nezaket, Topal Ali,Mustafa Kamil      
Sofu Mehmet, kızı Emine ile Sofu Büyük Mehmet’in Kardeşi Mustafa'nın oğlu Mustafa'yı evlendirir: Eminegil denir.       
Mehmet          (Sofu Zade) Halil Çavuş Mustafa İzzet Alugil
Hava   Mehmet    (Hanifenin)   İmancı
Emine   (Mustafa ve Mehmetin anası)   Ali (Çolak)   Şekerin Kadir
Mehmet    (Güçcük) Hamit Ayşe-   Kamburun Mehmet eşi Mehmet Çakıralu
Hüseyin   (İstanbul'da yerleşmişler) Fatma    (İbugu Mehmet eşi)     Ali ve Cingiduları (Aruz'da)
Fadime       (Acak Ali eşi)        
Zeynep-   Dr.Mustafa eşi        
Ayşe-   Osman Sağlam eşi        
Nezaket        
Topal Ali        
Mustafa  Kamil        
         
  Sofu Mustafa  
         
  Mustafa   eşi  
    Çocukları    
         
  Mehmet Ali Ayşe Kamburun Mehmet eşi 
    Mehmet (Mustafa) (Hanifenin Mehmetgil)
       
   Mehmet    eşi Ayşe   Durmuş kızı 
Çocukları; Mustafa , Ziya, Havva (Hasan eşi), Sadiye (Aruzdan evli), Kazim, Fedai, Hanife (İstanbuldan evli), Melahat (Bekar) 
    Mustafa     
         
  Mustafa   eşi Fatma Mehmet kızı
    Çocukları    
         
    Filiz    
    Ziya    
         
  Ziya   eşi Melahat Aruzdan
    Çocukları    
         
  Anıl   Mustafa  
    Kazim    
         
  Kazim eşi Mukadder Vahit kızı
    Çocukları    
         
  Ayşegül   Kaan  
    Fedai    
         
  Fedai  eşi  Müzeyyen Rize'li 
    Çocukları     
         
    Emre     
         
         
  Çolakgil 

Ali 

 (Çolak Ali)  
         
  Ali   eşi Havva  
    Çocukları:     
         
  Mustafa  Şükriye Kasım  
    Mustafa    
         
   Mustafa   eşi Ayşe Resullü'den 
  Çocukları; Emine (Mehmet Kırcı eşi), Fikri, Şakire (Aruz'dan evli), Muhammet, Asiye (Resullü'den evli), Ferhat
     Fikri    
         
  Fikri   eşi Meliha Zıva'dan
         
 Ulvi        
         
Arzu     Müjgan  
         
Erkan     Ali  
         
         
   Muhammet   
         
  Muhammet   eşi Mineş Aruz'lu 
    Çocukları     
         
  Müjgan   Ali   
         
         
    Ferhat     
         
   Ferhat    eşi Hanife Abdur.kızı 
     Çocukları    
         
 Mustafa   Sibel    Hümayra 
         
    Kasım    
         
   Kasım  

eşi Fadime

İzetu kızı 

Çocukları; Gülperi, Ali, Mehmetçik, Gülizar, Gülhanım, Mustafa

    Ali     
         
   Ali   eşi  Halide İstanb.kızı 
     Çocukları    
         
     Nazlı    
    Mehmetcik    
         
  Mehmetcik    eşi   Zıvalı 
    Çocukları     
         
         
         
         
    Mustafa    
         
         
         
         

                                                                                                                                           

Türkelli Köyü, (Oğuz Mahallesi) Beşikdüzü-Trabzon topraklarındadır.  

Turkey 55.9% Turkey
United States 23.2% USA
Russia 15.4% Russia
Germany 2.9% Germany

Total:

80

Countries
4454272
Today: 43