-1-a

   Çamur Ali

     

Eyüp

Çocukları

1-Süleyman (Emiroğlu Hacı Ali ÖZDEMİR),

2-Hüseyin (öldü, çocuğuğ yok),

3-Hasan,

4-Mustafa (Dağıstanlı)-Hüseyini vurduve hapisten sonra köyü terketti,

5-Şerif Ali

6-İbrahim (Emiroğlu Hacı İbrahim ÖZDEMİR),

7-çakır (efendu hacı şükrünün annesi),

8-…….(teke hafızın babasının annesi),

9-….(meytunun babasının annesi),

10- …..yedibelanın babasının annesi),

11-…..(arabuun halitin babasının annesi)


http://www.emirogullariailesi.com/ http://www.emirogullariailesi.com/emiroglu/id7.htm

Bir Kitap: Hacı Emiroğulları Beyliği Yazarı: Necati DEMİR Yayınevi : Neden Kitap

     

 1-Süleyman 

(Emiroğlu Hacı Ali Özdemir)

Çocukları;1-Durmuş 2-Mahmut 3-Remzi 4-Mustafa 5-Kazim 6-Süleyman 7-Zeynep(eşi Ahmet kurt)

    1-Durmuş    
         
   Durmuş

 

eşi  

Durmuş'un Çocukları: Ali, Ali Osman, Aydın(Kemal), Fatma, Havva, Ayşe

         
 
Ali Ali Osman Aydın (Kemal) Fatma Havva-Ayşe
    Ali (Çamur Ali)    
         
     
  Ali (ÇamurAli)

1333 (1917) Türkelli’de doğdu. Şirin ilçemiz olan Beşikdüzü’nde baba mesleği olan (Aşçı Durmuş babası) aşçılık mesleğini yaklaşık 40 yıl icra etmiştir. En büyük oğlu olan Hakkı Emiroğlu ile birlikte yıllarca çalışıp kardeşlerinin de okumasına yardımcı olmuşlardır.

  eşi Havva

1919’da Türkelli’de doğdu. 1935 yılında halasının oğluyla evlendi ve dört erkek üçü kız  7 evlat sahibidirler. 1991 yılında vefat etmiştir. Mehmet Algan (Ecek) kızıdır.

     Çocukları​; Hakkı, Zeynep, Emine, Gürol, Durmuş, Nural
         

     Zeynep Akgün (Özdemir)

1938-Türkelli doğumlu. Ailenin ikinci çocuğu M. Ali Akgün ile evli, 2 kız ve 2 erkek  çocuk annesidir.

     
   Emine Akın(Özdemir)  1943-Türkelli’de doğdum. 1959-1960 da  Erzurum Nenehatun Öğretmen Okulu’nu kazandım. Türkelli İlkokulu’nda  4 yıl, 1969 da Çarşıbaşı Kavaklı köyünde 4 yıl çalıştım.  İstanbul Eyüp Kocatepe İ.Okulundan 1995 yılında emekli oldum.  
       
     Fatma Baykan (Özdemir)

1949 yılında Türkelli’de doğdu.Yedi kardeşin beşincisidir. Evli olup 2 kız 2 oğlu vardır.

    Hakkı    
     
  Hakkı   eşi Sevim  
Hakkı:1940-Türkelli’de doğdu. 4’ü erkek ve 3 kız kardeşlerin en büyüğüdür. Beşikdüzü’nde uzun yıllar aşçılık yapmıştır. Halen İstanbul / Ümraniye’de oturmaktadır. Emeklidir. 
     Çocukları    
     
    Bülent ve Birol Birol'un düğünü  
    Gürol    
       
   Gürol   eşi Ümmühan  
Gürol:1946-Türkelli’de doğdu. İlk, orta okul ve öğretmen okulunu Beşikdüzü'nde okudu. 1965-1967 öğretim yılında ilkokul öğretmenliğine atandı. 1993 yılında emekli olmuştur. Evli ve 2 oğlu vardır.     
   
Ender-1973 eşi Melahat    Fatih-1972 Eşi Linda
İÜ Cer. Tıp F. tıp eğitimi aldı.İstanbul'da reklamcılık yapmaktadır.

içmimar

Beykent Ü.

  Mak.Müh         (Trakya Ü) Halen ABDde çalışıyor  
    Durmuş     
         
   Durmuş   eşi Asuman  
1951-Türkelli’de doğdu.İlkokul ve orta okulu Beşikdüzü' nde okudu. Beşikdüzü İlköğretmen Okulu’nu bitirdi, 1967-70 de ilkokul öğretmenliğine atandı.2007 de emekli oldu. Evli ve 2 kızI 1 oğlu vardır.     
    Çocukları    
         
 

Bahar

İngizce öğretmeni

 

Havanur
Konya sosyoloji mezunu ve Kütahyada Yüksek lisans öğrencisi

Alibaşar
EÜ Ed.Fak öğrencisi

 

 
    Nural     
   
  Nural Nural eşi müjgan  

Nural;1956 -Türkelli’de doğdu. İlkokulu Beşikdüzü, Orta Okulu Türkelli’de okudu. Türkelli Orta Okulu’nun ilk mezunlardan (1972). Liseyi Trabzon Fatih Lisesi’nde okudu. Yedi kardeşin en küçüğü. Halen KTÜ FAB  M. Kütüphanesi’nde memur.

  FotoAlbum yerine  
         
         
     
         
    Ali Osman    
       
  Ali Osman   eşi Hanife  
       
Çocukları; Sevim, Erol, Şenol, Nebahat,
      Erdal M.Ali
      A.Osman Gülden
      Meral  
         
         
    Aydın    
 
aile Aydın (Kemal)   eşi Ayşe  
    Çocukları    
   
Mustafa  İlkokulda Mustafa Cengiz    
         

Emiroğlu Hacı Ali Özdemir çocukları

1-Durmuş'un Çocukları: Ali, Aliosman, Aydın(Kemal), Fatma, Havva, Ayşe

Ali (ÇamurAli) Çocukları :Hakkı, Gürol, Durmuş, Nural, Zeynep, Emine, Fatma
Ali oğlu Hakkının Çocukları : Birol, Bülent

" " Gürol'un " : Fatih, Ender

" " Durmuş'un " : Ali Başar, Bahar, Havvanur


A.Osman’ın Çocukları : Erol, Şenol, Sevim, Nebahat

A.osman oğlu Erol'un Çocukları: Erdal, A.osman, Meral

" " " Şenol'un Çocukları: M.Ali, Gülden

Aydın (kemal) ın Çocukları: Mustafa, Cengiz


2- Mahmut’un Çocukları : Hacı Mustafa, Hacı Hüsnü, Fatma, Zübeyde, Hayriye


Hacı Mustafa'nın Çocukları : Ali, Abdullah, Senem

" Hüsnü'nün Çocukları : Muhammet, İbrahim, Engin, Mahmut

3- Remzi'nin Çocukları :Emekli öğrt. Sadık, Kadun

Sadık Özdemir’in Çocukları : Kuzeyhan, Gürhan

4-Mustafa...Çocukları : Eşref, İsmail fadime,eminenin anası ,dursun,saniye,hacer,murat,adaletin anası damatu kızı

5-Kazim...

 

6-Süleyman'ın Çocukları : Ali, Osman, Ömer, Kazim, Abdullah, Şaziye, Fatma, Zakire.....


Süleyman oğlu Ali'nin Çocukları: Süleyman, Ekrem, Ramazan, Nebahat, Sebahat, Fatma

Süleyman oğlu Osman’ın oğulları: Aydın, Rahman

" " Musa’nın " :Zekeriya

" " Kazim’in " : Adem, Şuayip


7-Zeynep'in çocukları : Mustafa kurt, Hacı Halil , Ali, Havva, Gülizar, Fatma

Düzenleyen: Nural Emiroğlu

         

EMİROĞULLARININ BULUNDUKLARI YERLER (GİTTİKLERİ YÖRELER)

1. konya'nın parvans,mahura ve yarağaç köyünde 29 hane soadları: Emiroğlu-Emir- Demir'dir.
2. konya'nın hadım kazasının Taşkent,arzimlide 5 hane vardır.soyadları:Güldemir-özdemir-Tarhan'dır. 
3. Konya'nın Derbentte 60 hane soyadları: Emiroğlu-Konya'nın Güneydere(Botsa) köyünde 5 hane vardır. 
4. Bayburt'un Çarçi köyünde ve bunlardan istanbul Silivride ve İstanbul'da yerleşen 35 hane vardır. Soyadları:Özdemir-Emiroğlu-Tekdemir. 
5. iyiderenin hazer mahellesinde ve kendirli mahallesinde 19 hane soyadları:Emiroğlu ve serdardır. 
6. Fındıklı'nın sümer zuğa köyünde 10 hane soadları:Aldemir. 
7. Arhavi'nin çukalvat(kestane alan)köyünde musazade mah,cumhuryet mah,hacılar mah,23 hane soyadları:özdemir,emiroğludur. 
8. Hopa'nın kemalpaşa nahiyesinin köprücü köyünde Emiroğlu diye anılan 25 hane,akçakocada 17 hane soyadları:Akın,Emiralioğlu. 
9. Of'un güresen köyünde Emiralioğullarından 20 hane soyadları:Emiralioğlu 
10. Trabzon Çağlayan nahiyesinin mendi ve zenzi köyünde 20 hane soyadalrı:Demir ve Emiroğlu 
11. Trabzon'un çağlayan nahiyesinin mendi köyünde Emiroğlu diye anılan 45 hane zonguldak'ın kozluda 15 hane soyadları:Emiral-Emirzeoğlu-özdemir ve Barışkan'dır. 
12. Trabzon'un içinde dağınık halde 43 hane soyadları:Emiroğlu-işsever-yurtsever-çetinkaya-korkmaz-öztürk ve Ata'dır. 
13. Trabzon 'un tos köyünde 6 hane soyadları:Yılmaz'dır. 
14. Vakfıkebirin çarşıbaşı ilçesinde ve serpil köyünde 29 hane soyadları:ömür-Emir-Emiralioğlu. 
15. V.kebirin mısırlı,mısırlı,kiraz köylerinde 33 hane soyadları:Emir-Demir-Emiral. 16. Beşikdüzü İlçesinin Türkelli Beldesinde 15 hane soyadları:Özdemir-Emiroğl'dur. 
17. Görele ilçesinin çanakcı Nahiyesinin kale köyünde 25 hane soyadları:Emiroğlu. 
18. Torul'un kürtün nahiyesinin taşlıca köyünde kızılok mah.3 hane soyadları:Görmüştür.Ulubey köyündede vardır.zermut köyündede vardır. 
19. Görelenin derekuzculu köyünün bir mahallesinde 10 hane Taşdikmez köyünün dere mah.7 hane,kızılcainek köyünde 5 hane,sofulu köyünde 15 hane vardır.

20. keşapın fındıklı mah.10 hane vardır.

21. yomranın suguru(Demirçimer) köyünde dursun soyadında 4 hane

22. Yomranın şanada ve Namık kemal mah.29 hane soyadları:özdemir-Emiroğlu-korkmaz.

23. Gümüşhanenin beşkilise köyünde yiğit soyadında 8 hane Emirosmanoğulları vardır.

24. Arsin'in yeşilce mah. 8 hane vardır soyadları:Emir'dir.

25. Trabzon'un sıva köyünde ve sava köyünde 14 hane 10 tanesi Trabzon'un içine yarlaşmişlerdir. soadları:öztürk ve Emiroğlu'dur.

26. Göreleni gözeler(Tembela)köyünde 15 hane vardır.

27. Torul'un zagada Demir soyadında 3 hane vardır.

28. Sürmene'nin zavli köyünde Emirza soyadında 7 hane vardır.Trabzon'un çağlayan nahiyesinin murli köyündeki Emiroğullarındandır.

29. Trabzon'un maçka ilçesinin Akmescit köyünde Emiroğulları diye anılan Özdemir soyadlarını almışlardır.

ÖZET:Emiroğulları ortaasya buhara(semerkant)dan Arabistana buradan menfi olarak 3 kardeş konya'ya gelmişlerdir.konya'dan fatihin trabzon'u almasıyla Gümüşhane ve karadeniz sahilin dağılmışlardır.

Nitelikleri:1. Arabistan konya yolu,Gümüşhane,Trabzon 2. üç kardeş lafı birliği 3. Dini eğitime önem 4. sürgün geliş 5. isimlerde birlik,emie hasan-emir mehmet-emirali gibi. 6. umumiyetle sahilden yukarı köylerde yerleşmişlerdir. 7. orta halli zenginlikte 8. orta boylu,kumral,kanaatkar,itaatkar,eğriliğe sığmayan 9. Emiroğulları Fatihin Trabzona gelirken emiroğullarını öncü kuvvet olarak yanında getiriyor ve fatihin Trabzon'u almasıyle Trabzon'a gelmişlerdir.

10. Üç kardeşleri şöyle sayanlar çoktur: EmirHüseyin-EmirMahmut-EmirMehmet.

 
NOT:Trabzon'daki Emiroğullarının en büyük dedesi Trabzon lisesinin karşısındaki EMİR MEHMET türbesidir.Ssaygılarımla/GÜZELLİKLE

Derleyen: Nural Emiroğlu K.T.Ü.Trabzon 

 

Türkelli Köyü, (Oğuz Mahallesi) Beşikdüzü-Trabzon topraklarındadır.  

Turkey 55.9% Turkey
United States 23.2% USA
Russia 15.4% Russia
Germany 2.9% Germany

Total:

80

Countries
4454272
Today: 43