Mindilugil

     Mehmet     
         
   Mehmet    eşi Hanife  (Kadı kızı)
 Çocukları; Halil, Şenol (genç yaşta vefat etti), Fatma (B. Vehbi’nin oğlu Muhammet’in eşi) 
    Halil    
       
  Halil   eşi Hamide (Resulludan)
Çocukları : Muhammet,  Mustafa,  Mehmet,  Ersin,  Nurgül, Hanife,  Gülizar(Resulludan evli), Hatice (Ambarlıdan evli) Ebru, Şengül (Yağcının Hasan oğlu Mehmet'in eşi)
 
Muhammet  Mustafa Mehmet Ersin  
    Muhammet    
       
  Muhammet   eşi Yasemin  (Araklıdan)
  Çocukları; Selçuk, H.Serkan, Semanur  
         
    Mustafa    
       
  Mustafa   eşi Safiye (Maçkadan)  
    Çocukları; İrem    
    Mehmet    
     
  Mehmet   Çağla Taşcılar    
    Çocukları    
       
    Eliz Derin    
         
         
         

Türkelli Köyü, (Oğuz Mahallesi) Beşikdüzü-Trabzon topraklarındadır.  

Turkey 55.9% Turkey
United States 23.2% USA
Russia 15.4% Russia
Germany 2.9% Germany

Total:

80

Countries
4454289
Today: 16