Mindilugil

     Mehmet     
         
   Mehmet    eşi Hanife  (Kadı kızı)
 Çocukları; Halil, Şenol (genç yaşta vefat etti), Fatma (B. Vehbi’nin oğlu Muhammet’in eşi) 
    Halil    
       
  Halil   eşi Hamide (Resulludan)
Çocukları : Muhammet,  Mustafa,  Mehmet,  Ersin,  Nurgül, Hanife,  Gülizar(Resulludan evli), Hatice (Ambarlıdan evli) Ebru, Şengül (Yağcının Hasan oğlu Mehmet'in eşi)
 
Muhammet  Mustafa Mehmet Ersin  
    Muhammet    
       
  Muhammet   eşi Yasemin  (Araklıdan)
  Çocukları; Selçuk, H.Serkan, Semanur  
         
    Mustafa    
       
  Mustafa   eşi Safiye (Maçkadan)  
    Çocukları; İrem    
    Mehmet    
       
  Mehmet      
         
        Mehmet ve eşi 

Türkelli Köyü, (Oğuz Mahallesi) Beşikdüzü-Trabzon topraklarındadır.  

Turkey 55.9% Turkey
Russia 20.1% Russia
United States 19.4% USA
Germany 2.2% Germany

Total:

63

Countries
4432206
Today: 25